top of page
reparation-huawei-2.jpg

Cookies policy

Avtal om reparation

Cookiepolicy

 

Webbplatsen, www.fancyphone.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.

 

§ 1. Definition Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare. Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.

 

§ 2. Användning av cookies Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande: Namn Telefonnummer Adress Användningen av cookies sker till följande syften: Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Att genom cookies spara användarnas inloggningsuppgifter gör det lättre för dem att logga in i framtiden Tredjeparts-cookies Vi använder tredjepart-cookies enligt följande: Tredjeparts-cookies från Facebook finns placerade på webbplatsen. Dessa lagrar information med syfte att optimera annonsering på webbplatsen.

 

§ 3. Samtycke

 

a) Inhämta samtycke Vi inhämtar samtycke på följande sätt: Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka i “Bekräftar”

 

b) Samtyckets giltighetsperiod Samtycket till användning av cookies är giltigt i 60 månader. När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.

 

c) Återkalla samtycke En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt: Samtycket kan återkallas direkt på webbplatsen under fliken “cookie” samtycket återkallas genom att ta bort lagrade cookies i webbläsaren.

 

d) Rätt att få sina personuppgifter raderade När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till info@fancyphone.se.

bottom of page