fbpx

6 månader garanti gäller på våra reparationer ( skärmar 12 månader )

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador eller vid handhavande fel.

 

Ringa OssKontakta Oss

*Ifall du inte kan upptäcka problemet med din enhet har du möjligheten att få en diagnos av oss på din enhet. Efter diagnosen får du med ett kostnadsförslag. Med hjälp av kostnadsförslag kan du därefter avgöra ifall du vill gå vidare med reparationen eller avstå! Du betalar endast för diagnosen om vi anser att servicen inte är möjlig att utföra eller om du väljer att avstå servicen enligt kostnadsförslaget.

Leave a comment