Vi använder massor av tekniker som är baserade på avancerad teknik och kreativitet. Dessutom fokuserar vi på att använda säkra metoder i vad vi än gör. Samtidigt när våra kunder anländer till vår butik utförs ofta allmänna reparationer framgångsrikt och de ska vänta ett tag.

Ringa OssKontakta Oss

*Ifall du inte kan upptäcka problemet med din enhet har du möjligheten att få en diagnos av oss på din enhet. Efter diagnosen får du med ett kostnadsförslag. Med hjälp av kostnadsförslag kan du därefter avgöra ifall du vill gå vidare med reparationen eller avstå! Du betalar endast för diagnosen om vi anser att servicen inte är möjlig att utföra eller om du väljer att avstå servicen enligt kostnadsförslaget.

Leave a comment