top of page
reparation-huawei-2.jpg

Terms and Conditions

Agreement on repair

The terms of these repair conditions (“Agreement”) shall apply to the service we provide to repair your mobile phone, laptop and/or any accessories listed (“Equipment”) on the collection receipt.

References to “us”, “we” and “our” refer to Fancy Phone and references to “you” and “your” refer to you, the person identified on this form.

All repairs (unless otherwise stated)

2.1 This agreement begins on the date you hand over the device to a Fancy Phone.se representative and continues until we have repaired or otherwise returned your equipment (“services”), whichever occurs first, and taken against any payment from you.

2.2 We shall use all reasonable endeavors to repair your Equipment subject to the availability of any parts required and/or the terms of any relevant warranties or guarantees. We shall perform the Services with our reasonable care and skill.

2.3 Any time estimate for the completion of the Service that may be given to you is an estimate only and does not constitute an obligation under the terms of this Agreement.

2.4 We will notify you when the device has been repaired and is available for return or collection. If you do not collect the equipment within 30 days, we may dispose of the equipment. Any amount received on disposal will be used to cover any unpaid appraisal or repair charges that you are liable to pay, and any remaining amount will be paid by you accordingly.

2.5 If for any reason we are unable to complete the Service, or if the Service will incur additional costs payable by you, we will notify you immediately.

2.6 Our out-of-warranty/chargeable repairs are guaranteed for 1 year from the date the unit is returned to you from our offices or the repair is carried out on site. For units damaged by liquid, the warranty is only valid for 30 days and only applies to the parts fitted during the repair. If the equipment develops an additional fault unrelated to the original repair, the repair warranty in this clause does not apply. The warranty covers only the repaired parts and does not cover additional damage to the repaired parts. We are not responsible for the postage costs of getting the device to us, but we will cover return postage for warranty repairs only.

2.7 For devices that have dents on the rear metal covers or bezels (particularly relevant for iPad front glass repairs), our technicians may need to straighten or file away small areas to ensure correct placement of replacement front glass/front screens and to prevent sharp edges from causing damage. We make every effort to minimize the cosmetic appearance of such repairs. In general, it is not necessary to replace the rear covers for minor dents, but if you prefer a cosmetically "perfect" repair, we can fit brand new rear covers at an additional cost if necessary.

2.8 We carry out tests both before and after the repair to identify any additional faults with your device. For devices that have been left to us after accidental damage, e.g. if the device has been dropped or water damaged, some internal components may be weakened but still appear to function normally. Although these weaknesses may not be apparent during pre-testing, the repair process itself (by opening the device) can sometimes cause these weakened components to develop a fault. Our technicians take great care when repairing your devices, but there is no guarantee that further damage to an already weakened component will be prevented. We will notify you of any additional repairs that may be required and ask for your approval before proceeding. We are not responsible if additional faults are identified as a result of the repair process itself. We do everything we can to warn customers if there is a risk of further errors/complications, but it is not always possible to know in advance.

2.9 Mobile devices sold as waterproof are originally sealed in the manufacturer's factory using special machinery and special watertight gaskets. When we perform a repair on a waterproof device that requires the device to be opened and closed, we cannot guarantee that your device will be 100% waterproof after the repair is complete. We replace all gaskets as needed, but only the manufacturers of the unit have access to the special equipment required. However, we always use the best possible technology.

Additional terms for warranty repairs

3.1 Den ettåriga garantin gäller inte om enheten har utsatts för ytterligare oavsiktliga skador efter reparationen. För tydlighetens skull omfattar definitionen av oavsiktlig skada (men är inte begränsad till) spruckna skärmar, buckliga ramar eller böjningar och alla andra former av fall eller slag enligt nedan.

(a) Varje felaktig hantering som orsakar efterföljande skador på den eller de berörda enheterna;

(b) Vatten eller andra vätskeskador;

(c) Skador eller fel som uppstår till följd av försök till reparation av kunden eller tredje part vid vilken tidpunkt som helst;

(d) Programvaruproblem som inte har med reparationen att göra och/eller skador till följd av virus eller annan skadlig programvara som kan ha överförts under service eller som inte har upptäckts; (e) En enhet som har så kallad Jailbreak eller som är “rotad”;

(f) vattentäta enheter, eftersom Fancy Phone  inte kan garantera att enheten/enheterna förblir vattentäta efter reparationstjänsterna;

(g) nya skador som inte har något samband med de ursprungliga reparationstjänsterna, och/eller

(h) eventuell förlust av data som uppstår till följd av reparationen – kunderna rekommenderas att säkerhetskopiera all data på den eller de enheter som ska repareras före reparationen.Fancy Phone  tar inget ansvar för data eller programvara som förloras, skadas, raderas eller ändras under reparationen. Du tar fullt ansvar för all programvara och alla data på din enhet eller dina enheter och Fancy Phone är inte skyldig att ge råd eller påminna kunderna om lämpliga säkerhetskopierings- och andra förfaranden.

3.2 Om reparationen ska utföras inom ramen för en relevant garanti kan vi be dig att tillhandahålla tillräckliga bevis för varje garanti.

3.3 Om reparationens art faller utanför villkoren för din garanti kan du få betala en avgift för reparationen enligt villkoren i punkt 4. Vi kommer att sträva efter att meddela dig om en sådan avgift innan vi påbörjar arbetet.

Additional conditions for chargeable repairs

4.1 Om reparationen av din enhet inte täcks av en garanti eller om reparationen inte omfattas av någon av villkoren i din garanti kommer vi att debitera dig för reparationen i enlighet med villkoren i detta avtal.

 

4.2 Kostnaden för reparationen kommer om möjligt att beräknas i enlighet med våra standardavgifter som publiceras från tid till annan.

4.3 Reparationskostnaden kan inte falla inom våra standardavgifter om enheten inte får allmänt stöd av oss, om reparationer av enheten är utlagda på underleverantörer eller om reparationens art inte faller inom våra standardpriser för reparationer. I sådana fall kommer vi att ge dig en uppskattning av reparationskostnaden och vi kommer inte att reparera utrustningen förrän vi har fått ditt godkännande av denna uppskattning.

4.4 Om vi inte kan hitta fel på din enhet eller beslutar oss för att inte gå vidare med någon reparation, kommer vi att returnera din enhet till dig utan reparation och vi förbehåller oss rätten att ta ut en inspektions-/bearbetningsavgift på 299 SEK i enlighet med våra standardavgifter. Enheter som inte kan repareras ekonomiskt kommer inte att ta ut några avgifter.

4.5 Vi kan behålla din enhet tills alla avgifter som ska betalas har betalats.

Responsibility

5.1 Vårt totala ansvar med avseende på varje enskild orsak till talan som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal eller dess föremål (oavsett om det gäller avtalsbrott, skadestånd, inklusive vårdslöshet, lag eller annat) ska begränsas, i den mån som orsaken till talan är relaterad till vårt tillhandahållande av tjänsterna, till att, enligt vårt val,:

(a) tillhandahålla tjänsterna på nytt, 

(b) betala kostnaden för att få tjänsterna tillhandahållna på nytt, eller

(c) återbetala dig alla belopp som du har betalat för tjänsterna.

5.2 Om vi genom vår försumlighet eller uppsåtliga försummelse skadar utrustningen så att den inte kan repareras ekonomiskt, begränsas vårt ansvar till kostnaden för att tillhandahålla ett utbyte med en produkt som är densamma som eller liknar utrustningen.

5.3 All data eller information som du kan ha lagrat på utrustningen förblir ditt eget ansvar och vi accepterar inget ansvar för förlust eller korruption av sådan data oavsett orsak. Det är ditt ansvar att föra en förteckning över sådana uppgifter.

5.4 Ingenting i denna klausul 5 ska gälla för att begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

(a) dödsfall eller personskada som beror på vår vårdslöshet;

(b) brott mot villkor som är underförstådda i lag;

(c) krav som uppstår enligt Consumer Protection Act 1987; eller

(d) bedrägliga felaktiga framställningar.

5.5 Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga gentemot dig för någon indirekt, särskild eller följdförlust som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal, inklusive förlust av affärsverksamhet, intäkter, vinster, förväntade besparingar, goodwill eller någon annan indirekt eller följdförlust eller skada, oavsett hur den uppstår.

5.6 Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal är alla representationer, villkor och garantier, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda (enligt lag eller på annat sätt), uteslutna i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

5.7 Vi är inte ansvariga för något krav som uppstår enligt detta avtal om du inte ger oss ett skriftligt meddelande om kravet inom tre

(3) månader från det att du fick kännedom om de omständigheter som ger upphov till kravet eller, om det sker tidigare, tre

(3) månader från den tidpunkt då du rimligen borde ha fått kännedom om sådana omständigheter.

Data protection

6.1 Vi ber om ditt namn och din adress och andra uppgifter (“Personuppgifter”) under beställningsprocessen så att vi kan meddela dig när din enhet har reparerats och så att vi kan ge dig en effektiv service efter reparationen. Genom att lämna in en beställning och använda dessa tjänster samtycker du till att vi använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs.

Generally

7.1 We shall not be liable to you for any delay or failure to perform our obligations under this Agreement due to any cause beyond our reasonable control.

 

7.2 Our failure to exercise or enforce our rights or to grant a waiver, delay or remission shall not be construed as a waiver of such rights under this Agreement or otherwise.

 

7.3 This Agreement sets out the entire agreement and understanding between you and us relating to its subject matter. Nothing in this Agreement shall affect our liability in respect of misrepresentations, warranties or conditions made fraudulently.

 

7.4 This agreement may not be changed, modified, varied or supplemented other than in writing, signed by or on behalf of you and us.

 

7.5 If any part of this Agreement is found to be invalid or unenforceable, it will be severed from the remainder of this Agreement so that it is effective to the extent that it does not affect the validity of the remainder of the Agreement, which shall remain valid and enforceable according to its terms.

Policy for delivery of repairs by post

8.1 Once your order has been completed it will be returned by insured and trackable post. This is generally a next working day service, but this is not guaranteed and may be subject to delays beyond our control. On certain occasions when this delivery service is not available, we may use alternative carriers. Your package is fully tracked and a tracking reference is available.

 

8.2 All return deliveries are insured up to a value of SEK 5,000. Should a unit arrive damaged or missing, please contact us the same day it is delivered so that a claim can be made on your behalf. To complete a claim we need photographic evidence of ALL packaging received (including the outer delivery bag). Contact our customer service if you have any questions of this kind. If you need additional insurance cover over SEK 5000, please let us know and this can be upgraded for an extra fee.

Cancellation terms

9.1 Under the Distance Selling Regulations, you have the right to cancel your repair contract within 7 days of us receiving your device. If you want to cancel your repair contract, you must send an e-mail to info@fancyphone.se with your details.

 

9.2 We will not start any repair work during the 7-day period unless you specifically ask us to continue. This is normally confirmed by email. For walk-in and call-out customers, repairs will begin immediately unless you specifically ask us to postpone the repair.

 

9.3 When we receive your device we will contact you with an estimated total repair cost. If you want to proceed with the repair service immediately instead of waiting 7 days, you still have the right to cancel, but you must pay for the value of the service provided up to the time you cancel. If the repair is completed, you will be charged the full cost of the repair. If the repair is only partially completed, you will only be charged for the actual repair work.

 

9.4 If you decide to cancel your repair before any work has been carried out, we will give you a full refund but will charge a return shipping fee of SEK 129.

 

9.5 If you decide to cancel your repair within the 7 day period, we are not liable to pay for any postage/delivery costs incurred by you in getting the device to us.

 

9.6 If your device is repaired and returned before the 7-day period has expired, you lose the right to cancel the contract.

 

9.7 If you decide to cancel the repair within the 7-day cancellation period, the refund will be processed within 7 days of the request and refunded to the original form of payment. Refunds granted (at the Company's discretion) outside the statutory cancellation period will be processed within 14 days.

 

9.8 Service for liquid damage. This service is not a repair, but a thorough cleaning and inspection service. It does not guarantee that your device will be repaired, only that it will be fully cleaned and tested. Should repairs be required, e.g. exchange of components, these will be charged extra. Once the cleaning and inspection service has been completed, the fee is non-refundable, regardless of whether the unit is repaired or not.

Prices

​Our system bases the repair prices on the information you have provided to us on the website. It is possible that the price to repair the device is higher than the estimated price (eg if the information you provided was incorrect or if the device has other faults). At these times you will be contacted by email or phone to approve a new repair quote.

Payments

You can pay by credit card, debit card or cash.

 

Please note that if you pay by credit or debit card, we can only ship mobile phone orders to the billing address associated with the card.

 

All payment must be made before repairs begin.

Non-refundable repairs

Some of our repairs are non-refundable, this includes liquid damage repairs, micro soldering work, outsourced work and/or liquid damage repairs and diagnostics if you decide not to proceed with the repair.

Accessories

Do not send in any accessories with your repairs unless requested by us. We cannot be held responsible for loss or damage to accessories in our possession (SIM cards, memory cards, chargers, boxes, cases, etc.).

 

Contact Us

bottom of page